Ekip Ruhu ve Takım Olmak

Ekip, ortak bir amaç için ortak çalışma içinde olan en az iki kişiden oluşan gruptur. Ekipler, etkin biçimde hedeflere ulaşmak için değişik beceri, eğitim ve görüşe sahip çalışanların yaratıcı güçlerini, emek ve bilgilerini birleştirdikleri topluluklardır. Ekibin varlığından söz edebilmek için ekibi bir araya getiren ve bir arada tutan bir misyon ve vizyon olmalıdır. Kısaca misyon; amaç, vizyon da çalışma şekli ve işin vitrinidir.

Ekip Ruhu ve Takım Olmak

Ekibin üyeleri bir araya gelerek kendilerinden daha büyük bir bütünü oluştururlar. Bu nedenle üyelerin birbirlerini tamamlıyor olması gerekmektedir. Bireysellik ekibin içinde ve ekibin hedefleri doğrultusunda eritilmelidir. Bütün bunlarla bir sinerji oluşur ve bu da işin en iyi şekilde ortaya çıkmasını sağlar. Ekibin içinde artık “ben” yoktur ”biz” vardır. Ortaya çıkan iş “ben”im değil “biz”im ürünümüzdür.

Ekip Çalışması bir orkestra gibidir ve bu orkestra gücünü uyumdan alır. Ekip üyeleri birbirleriyle sürekli etkileşim halindedirler. Bu nedenle de kendi performansları kadar diğer üyelerin performansından da sorumludurlar. Ekip içinde etkileşimi arttırmanın yolu da doğru iletişimden geçmektedir. Ekip üyeleri bütünü birlikte tamamladıklarını unutmadan birbirlerine karşı saygılı olmalıdırlar. Üyeler birbirlerine emir vermek yerine rica etmeli, geri bildirimlerde bulunmalıdırlar.

Yapılan doğru işlerde de birbirlerine olumlu geri bildirimlerde bulunmaları önemlidir. Ekip içinde kimsenin “Bana ne bu benim işim değil”, “Ben yapmadım ki” deme lüksü yoktur. Herkes başarı da olduğu kadar başarısızlıkta da elini taşın altına koymalıdır.

Eğer ekip içinde iletişim iyi değilse iletişimin hangi noktalarda aksadığı ya da hangi noktaların yanlış olduğu belirlenmelidir. Bu da liderin işidir. Ekiplerin bir lidere ihtiyacı vardır. Lider bir yöneticiden daha çok bir rehber, bir yol gösterici, bir koçtur. Ekip üyelerinden bazıları o iş için yetersiz ya da eksik bilgi sahibi olabilirler o zamanda bu kişilere eğitim verilmesi ve eğitim sonuçlarının takip edilmesi gerekir. Yine de istenilen verim alınamıyorsa kişiyi başka bir işe kaydırmak ya da ekipten göndermek gerekebilir. Böylece diğer takım üyelerinin yıpranması engellenir. Bunları takip etmek liderin işlerindendir.

Etkili Ekip Üyesi Olmak İçin

 • Sorunun değil çözümün parçası olun. Sorunu konuşmak yerine “Artık bundan sonra ne yapılabilir” ve “Bir daha bu hata nasıl yapılmaz” a odaklamak gerekir. Çözüm odaklı düşünün.
 • Her kriz aslında gelişiminiz için bir fırsattır yeter ki değerlendirmesini bilin. “Bu zaten hep benim başıma geliyor” yerine “Bu olay bana ne öğretti bir daha ki sefere ne yapmalı ya da yapmamalıyım” diye düşünün.
 • Açık, net ve güvene dayalı bir iletişim tarzı geliştirin. “Benim kalbim temiz, dobra dobra konuşuyorum” demek iş hayatında ne yazık ki doğru bir tarz değildir. Patavatsızlıkla, açık sözlü olmak arasında ince bir çizgi vardır ve bu çoğunlukla ihlal edilir.
 • Ne söylediğiniz değil nasıl söylediğiniz önemlidir. “Kral çıplak”, “Kral anadan üryan geziyor”, “Kral bugün giysilerini giymemiş”, “Kralın üstünde bir şey yok” bu örnekte olduğu gibi cümlelerin hepsi aynı şeyi anlatmaktadır ama üslupları farklıdır. Üslubunuzu iyi seçin. Üslup seçme konusunda bir sorununuz varsa evinizde üzerine çalışın.
 • Esnek olun. Değişin ve değişimi önemseyin. Eksik yanlarınızı tespit edin ve bunları geliştirin.
 • Ekip arkadaşlarınızı motive edin.
 • Yanlış durumları liderinize bildirin. Ona geçerli kanıtlar sunun. Konuşurken, ifade etme tarzınıza dikkat edin.

Ekip Çalışması;

 • Zararlı Rekabetçilere,
 • İsyan Eden – Meydan Okuyanlara,
 • İçine Kapanık Olanlara,
 • Suya Sabuna Dokunmayanlara
 • “Yönetici Daima Haklıdır” diyenlere göre DEĞİLDİR!

Ekip Çalışmaları ve Çalışmalara Katılım;

 • Takımdaşların moral ve motivasyonunun yükselmesi,
 • İç iletişimin iyileştirilmesi,
 • Ait olma hissiyatının pekiştirilmesi,
 • Bireysel özgüven duygularının geliştirilmesi,
 • Hataları azaltarak iş kalitesinin arttırılması için ÖNEMLİDİR.

Ekip Çalışmalarında;

 • Ekip değil grup oluşturanlar
 • Aşağılık duygusu taşıyanlar
 • Zihninde otoriteyle problemi olanlar
 • Egosantrik olanlar (bencil, benmerkezci)
 • “Aman bana ne, bu benim işim değil ki” diyenler KAYBEDERLER!

Bugün artık “mükemmel insan arayışı” yerini” iyi ve doğru sistem” arayışına bırakmıştır. İyi ve doğru sistemleri de en iyi ekipler meydana getirecektir. Bu yüzden ortak amaç unutulmamalı ve ekip çalışmasına odaklanılmalıdır.

İşiniz sizin var oluş alanlarınızdan biridir. Hem kendinize hem işinize hem de ait olduğunuz ekibe saygı duyun. İnsan yapısal olarak bir aileye, bir çevreye, bir gruba ait olmak ister. Ekip çalışmalarının en güzel yanı; bu aidiyetlik ve beraber başardık duygusunu yaşatmasıdır. Unutmayın! Birlikten kuvvet doğar.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

DOĞRUDAN SATIŞ Sektöründe

Birlikte Başaralım

Doğrudan Satış sektöründe ticaretin en özgür şekli olan Ağ Pazarlama (Network Marketing) mesleğine doğru bir noktadan başlamak ve kendi işini kurmak istiyorsan bana ulaşabilirsin.

volkanverdi.com sitesinde herhangi bir gelir iddiası, garantisi veya vaadi yoktur. Bu sitede yer alan ve/veya referans şirketlerin kendisiyle ilgili bilgiler sadece bilgilendirme ve eğitim amaçlı hazırlanmıştır. Sağlıklı yaşam hakkında yazılan makaleler hiçbir şekilde doktorunuzun uygulayacağı teşhis ve tedavinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi görüyorsanız sizinle ilgilenen yetkili sağlık uzmanlarının görüş ve onaylarını istemeyi unutmayınız.

error: Teşekkürler !!!