Devlet Memurları Network Marketing Yapabilir mi?

Devlet Memurları Network Marketing yapabilir mi? sorusu bir çok internet sitesinde sorulmuş popüler sorulardan biridir. 90’lı yıllarda Türkiye’de Network Marketing sektöründe çalışmış ve başarılı olmuş liderlere baktığınızda, bir çoğunun üniversite mezunu, iş insanı ya da kariyer sahibi olduğunu görürsünüz.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sık sık yaşanan ekonomik krizler, ilgili üniversiteleri bitirerek belirli bir kariyere ulaşan gençlerimizin iş arayışı, iş bulamayanların kendi ofislerini açarak müşteriye ulaşma çabaları, temel gıda ürünlerinde ki kalite düşüşü ve insanların kaliteli ürünlere ulaşamaması, sağlık ve varlık anlamında daha iyi yaşam standartları istemeleri Network Marketing sektörünün cazibesini daha da arttırmıştır.

90’lı yıllarda Memur, Network Marketing yapacaksa önce istifa etmesi gerekiyordu. Bugün 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 28.Maddesine bakıldığında, memurun Network Marketing sektöründe bulunan şirketlerin ürünlerini kullanmaları ve küçük ek gelirler elde etmelerinin önünde bir engel olmadığı anlaşılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlar için ticari kazançlardan bir kısmını ilgilendiren bir yasaklama getirmiştir. 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde; “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurların üyesi oldukları yapı, denetim kurulları üyelikleri görevleri ve kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.”

Yani, 657 Sayılı Kanunun 28. Maddesine göre memurlar;

  • Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar,
  • Ticari mümessil veya ticari vekil olamazlar,
  • Tüccar veya Esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar,
  • Komandit şirkette komandite ortak olamazlar,
  • Kollektif şirket ortağı olamazlar.

657 Sayılı Kanunun 28. Maddesi dolayısıyla;

  • İlgili kanunlar uyarınca vergilendirilmiş olmak kaydıyla,
  • Devlet memurunun itibar ve güvenini sarsacak davranışlarda bulunmasına neden olmamak kaydıyla,
  • Kanunlarla yasak edilmemiş olması şartıyla,
  • Memuriyet nüfuzunu kullanarak karşıdakini mağdur etmemek kaydıyla,
  • İş devamlılığı ve verimi ile mesaisine engel olmamak kaydıyla, ticari kazanç dışındaki diğer kazanç ve iratları serbestçe elde edebilir.

Örnek verecek olursak bir memurun zirai kazanç, gayrimenkul sermaye iradı, serbest meslek geliri ya da arzi bir kazanç elde etmesi mümkündür. Kanundan da anlaşıldığı üzere “Devlet Memurları Network Marketing Yapabilir mi?” sorusu bu şekilde bir cevap bulmaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

DOĞRUDAN SATIŞ Sektöründe

Birlikte Başaralım

Doğrudan Satış sektöründe ticaretin en özgür şekli olan Ağ Pazarlama (Network Marketing) mesleğine doğru bir noktadan başlamak ve kendi işini kurmak istiyorsan bana ulaşabilirsin.

volkanverdi.com sitesinde herhangi bir gelir iddiası, garantisi veya vaadi yoktur. Bu sitede yer alan ve/veya referans şirketlerin kendisiyle ilgili bilgiler sadece bilgilendirme ve eğitim amaçlı hazırlanmıştır. Sağlıklı yaşam hakkında yazılan makaleler hiçbir şekilde doktorunuzun uygulayacağı teşhis ve tedavinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi görüyorsanız sizinle ilgilenen yetkili sağlık uzmanlarının görüş ve onaylarını istemeyi unutmayınız.

error: Teşekkürler !!!